Brabantse Ontwikkelings Maatschappij


Meerjarenplan

2021-2024

01


Waarom dit plan?

02


Visie en missie

03


Trends en ontwikkelingen

04


Missiegedreven aanpak

05


Kerncompetenties

06


Hoe zorgen we voor impact