Impact

De BOM richt zich de komende jaren vooral op het verzilveren van de economische kansen van de maatschappelijke opgaven. Winst op economisch én maatschappelijk gebied gaan daarbij hand in hand.

Maatschappelijke uitdagingen zijn het vertrekpunt voor onze activiteiten. We willen daarin niet alleen maar meebewegen, maar een voorloper en inspirator zijn.

Podcast

PeelPioneers: De wording van de schillenboer van de 21e eeuw | Impactvol ondernemen in Brabant

Sustainable Development Goals

De resultaten van onze inzet moeten meetbaar en verantwoordbaar zijn. Hiervoor gebruiken we het VN-raamwerk van de Sustainable Development Goals (SDG’s) waarvoor we in 2019 het Nederlandse charter hebben ondertekend. Het internationaal erkende raamwerk zorgt voor een helder vertrekpunt dat bekend is bij vrijwel alle stakeholders. Vanaf 2022 streven we naar een integraal jaarverslag.