Onze inzet

Ontwikkelen, Investeren en Internationaliseren. Daar zijn we goed in. Door deze competenties optimaal in te zetten, dragen we bij aan de vier maatschappelijke uitdagingen en een toekomstbestendige Brabantse economie.

Scroll naar beneden of

gebruik de 'lees verder' buttons

Ontwikkelen: stimuleren van innovatie in het MKB door datagedreven programma's en onderlinge samenwerking.

Investeren: kennis en risicokapitaal voor innovatieve start- en innovatieve scale-ups, en duurzame energieprojecten.

Internationaliseren: aantrekken van buitenlandse bedrijven en Brabantse ondernemers helpen bij het realiseren van internationale groei.

Ontwikkelen

Innovatie zorgt voor nieuwe producten en duurzamere productie, een betere concurrentiepositie en oplossingen van maatschappelijke uitdafgingen. Wij geloven dat innovatie kan worden versneld door samen te werken met ondernemers, kennisinstellingen én overheden. Ondernemers staan daarbij altijd centraal.

Venture building Consistent groeien, op alle factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van een bedrijf, is voor veel ondernemingen een uitdaging. Zo’n 90 % van de start-ups is daardoor niet financieringsrijp. Daarom investeert de BOM, met een pakket data-gedreven programma’s, ook in de ontwikkeling van nieuwe bedrijven door ze goed voor te bereiden op hun investeringsaanvraag. Dat doen we samen met onze regionale partners.

Investeren

De BOM investeert in schaalbare start- en scale ups met groeipotentie en in duurzame energieprojecten.

We investeren in bedrijven uit sectoren die kunnen bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht: hightech systems & materials, agrofood, biobased economy, life science & medtech, maintenance en supply chain.

Voor grote, energieprojecten werken we samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en burgerinitiatieven om duurzame energieprojecten te realiseren.

Belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is advies over de financiele structuur van projecten en ondernemingen. Vaak zijn daar derde partijen bij betrokken.

We werken met publiek geld. Daarom hanteren we soms andere voorwaarden dan reguliere fondsen. Duurzame groei, werkgelegenheid en maatschappelijke impact zijn voor ons belangrijke criteria.

Internationaliseren

Bij de internationale activiteiten van de BOM staat de samenwerking met betrekking tot investering, handelsbevordering en innovatie centraal.

We richten ons op een aantal top innovatie regio’s in Europa, Noord-Amerika en Azië. Zo leveren we een directe bijdrage aan nieuwe bedrijvigheid, banengroei, investeringen, export en hogere R&D uitgaven.

Voor ondernemers uit Brabant leggen we waardevolle contacten en leveren we doelgerichte informatie over markten en financieringen. Buitenlandse bedrijven helpen we zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van het waardevolle Brabantse ecosysteem.