Een horizon voor Brabant…

Innovatie maakt de toekomst. Van een wenkend perspectief om als ondernemer de coronacrisis goed te kunnen doorstaan tot een maatschappij die antwoorden heeft op de uitdagingen van morgen en overmorgen. Een horizon voor Brabant. Dit is waar we voor staan.

Met versoepelde financiële voorwaarden, het Corona Rebuild Program, de Corona Impact Scan en de Corona OverbruggingsLening (COL) voor startups en scale-ups, speelden we de afgelopen periode in op de acute nood van veel Brabantse ondernemingen. Ook de komende periode zet de BOM in op behoud en versterking van Brabants’ innovatief vermogen.

De horizon reikt verder. De BOM moet en wil deze slagvaardige lijn voortzetten en zo bijdragen aan het toekomstig duurzaam verdienmodel van Brabant. Ook de komende jaren spannen we ons in voor een gezond innovatief bedrijfsleven van wereldformaat.

Een economie met oog voor maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, vitaal ouder worden, voedseltransitie en de toepassing van sleuteltechnologieën. Onze plannen sluiten daarmee naadloos aan op het provinciale Beleidskader Economie en het landelijke Missiegedreven Innovatiebeleid.

De BOM werkt daarvoor intensief samen met regionale, nationale en Europese partners. We verbinden ondernemers, kennisinstellingen en overheden. ‘Verbinding’ is daarbij geen modewoord maar een must om de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen om te zetten in kansen voor Brabant en voor Brabantse ondernemers. Van Bergen op Zoom tot Boxmeer.

Brigit van Dijk - van de Reijt Algemeen directeur